huiszwam, houtzwam, schimmel hout, hout impregneren tegen zwam

Huiszwam (houtzwam) informatie

Huiszwam ook wel houtzam genoemd, is een schimmel en schadelijk voor hout. Deze zogenaamde ‘echte huiszwam’ (Serpula lacrymans) is naast de kelderzwam (Coniophora puteana), de hoofdoorzaak van schimmelschade en schimmelgroei in huis.

huiszwam houtzwam serpula lacrymans
Huiszwam: Serpula Lacrymans
huiszwam houtzwam coniophora puteana
Kelderzwam: Coniophora Puteana

De huiszwam gedijt het beste in een vochtige en warme omgeving. Vocht is dan ook de voornaamste oorzaak van deze schimmelgroei in huis. Het bestrijden van huiszwam gaat hand in hand met vochtbestrijding. Als er geen maatregelen worden genomen om het vocht te bestrijden zal de huiszwam moeilijk tot niet uit te roeien zijn.

Huiszwam / houtzwam algemeen

De huiszwam is een schimmel die hout en de cellen (cellulose) in hout aantast, met gevolg dat het hout gaat vermolmd (het rotten van hout) en uiteindelijk volledig vergaat.

In tegenstelling tot andere houtaantastende schimmels heeft huiszwam geen vochtige omgeving nodig om te groeien. Hierdoor verspreidt houtzwam zich dan ook – in gevaarlijk rap tempo – in (gezond) hout.

Omdat de huiszwam zich snel kan vermenigvuldigen is deze zwam de gevaarlijkste schimmel in zijn soort. Bij constatering van huiszwam is het dan ook van belang dat er zo snel mogelijk ingegrepen en behandeld wordt. Wanneer dit niet wordt gedaan kan de bouwkundige integriteit van een gebouw aangetast worden en zelfs tot wholesale jerseys China instorting leiden.

Huiszwam oorzaak

Vocht is dé oorzaak van het ontstaan van deze zwam in huis (en andere gebouwen).

Door lekkage in het huis, of lekkage in de constructie van het huis kan de kruipruimte vochtig zijn. Maar ook onvoldoende ventilatie of hydrostatische druk buiten de woning kan hier debet aan zijn. Om de groei van deze schimmel te verhinderen dient de oorzaak dan ook direct aangepakt te worden. Het oplossen van het probleem betekent niet dat de zwam verdwijnt. De zwam namelijk actief bestreden moeten worden.

De huiszwam heeft kalk nodig en komt daarom voor in huizen waar metselwerk aanwezig is. De huiszwam kan zich ontwikkelen bij een temperatuur tussen de 3 en 26 graden. De zwam ontstaat op hout met een vochtgehalte van 20 / 30 %. Bij een temperatuur van meer dan 20 graden en een vochtgehalte van 30 % kan de huiszwam wel 6mm per dag groeien.

Doorgaans wordt de huiszwam dan ook aangetroffen in gebieden waar een hoge grondwaterstand is.

Huiszwam kenmerken

De huiszwam tast vooral massief naaldhout aan. Maar ook loofhout of materialen als spaanplaat, vezelplaat en triplex kunnen aangetast worden door deze zwam. Naast hout kan huiszwam ook in en op muren voorkomen, maar ook textiel of papier kan weggevreten worden door deze zwam.

Zwamvlok

Huiszwam wamvolk myceliumIn het eerste stadium groeit de huiszwam uit tot een wollig witte zwamvlok. Deze zwamvlok (Mycelium) is wit tot grijs, met gele vlekken en waterdruppels. De strengen zijn grijs tot ongeveer 1 cm dik en wanneer droog, zijn deze bros.

Vruchtlichamen

Huiszwam houtzwam vruchtlichaamOp onvoldoende geconserveerd hout kan de huiszwam uitgroeien tot grote vruchtlichamen. De vruchtlichamen zijn plat, 1 tot 3 cm dik en zien er uit als roestbruine lappen met een verdikte gerimpelde bruin / witte rand. De zwammen scheiden druppels af en kunnen een typische lucht hebben die kruidig aan doet.

Sporen

Wanneer er grote hoeveelheid sporen zijn kunnen deze een kaneelbruine of roestbruine “stof” laag vormen. Deze bruine stof kan overal in huis te vinden zijn.

Schimmeldraden / schimmelstrengen

De huiszwam kan via zijn grijsbruine schimmelstrengen zelf vocht transporteren.  Hierdoor kan ook droog hout aangetast worden. De schimmeldraden van de huiszwam kunnen zich daarom door het hele huis verspreiden. De draden kunnen zich zelfs via beton en cement verplaatsen.

Huiszwam groeit zeer snel, bij gunstige omgevingscondities kan de zwam wel 10 cm per week groeien. Met name over de bodem in de kruipruimte verspreidt de zwam zich dan ook snel over grote afstand, aanwezige houtresten en bouwafval zijn hier vaak de oorzaak van.

Verspreiding

De huiszwam verspreidt zich door hout, maar de zwam laat zich ook makkelijk door (bouw)muren heen uitbreiden naar andere ruimtes en zelfs naar de naastgelegen woningen.
Huiszwam groeit omhoog achter voorzetwanden, stucwerk of kozijnen.

Over het algemeen ontstaat huiszwam in de kruipruimte, maar door bijvoorbeeld een lekkage kan de zwam ook op een verdieping in huis ontstaan. Huiszwam kan dan ook overal in huis voorkomen, van de kruipruimte tot aan de kapcontructie.

Huiszwam bestrijden / maatregelen

Bij het bestrijden van huiszwam is een zeer rigoureuze aanpak benodigd. Want wanneer er ook maar een klein stukje zwam in huis achterblijft kan de zwam zich weer vermenigvuldigen, met alle gevolg dat de zwam binnen een paar jaar weer in alle hevigheid manifesteert.

De zwam wordt veroorzaakt door een vochtprobleem, maar waardoor wordt het hoge vochtgehalte in deze ruimte ontstaan? Het belangrijkste bij het bestrijden van deze zwammen in huis is dan ook om te achterhalen wat de oorzaak van het vochtprobleem is. In 9 van de 10 gevallen de oorzaak te vinden in de kruipruimte van het huis of gebouw.

Vochtbestrijding is dan ook de eerste stap. Na het oplossen van de oorzaak kan de huiszwam zelf, behandeld en vernietigd worden.

Huiszwam behandelen

De eerste stap is het vinden van de oorzaak van het vochtprobleem waardoor de huiszwam kan ontstaan. Vervolgens is het replica Cook Kenny jersey zaak de juiste vochtbestrijding toe te passen. Dit kan inhouden dat bijvoorbeeld de keldervloer en muren waterdicht gemaakt moeten worden met een penetrerende steen en beton sealer. Beton en steen is eenvoudig waterdicht te maken. Lees hier meer over waterdicht maken van een kelder.

De volgende stappen kunnen aangehouden worden voor de behandeling van de zwammen in huis.

  • Oplossen van de oorzaak van het vochtprobleem
  • Droog eventueel overgebleven vocht, om zo de verdere verspreiding tegen te gaan.
  • Aangetast hout verwijderen. Vergeet hierbij niet het hout te controleren achter plinten of lambrisering en denk ook aan tegelwerk. Controleer ook het hout achter stucwerk door pleisterwerk te verwijderen.
  • Verwijderen van alle sporen. Alle mogelijke oppervlakken (bakstenen, pijpen, etc.) schuren en diep reinigen. Let er goed op dat alle aantasting verwijderd (en verbrand) is. Dit om ervoor te zorgen dat er geen sporen kunnen verspreiden naar andere gedeeltes van het huis of omliggende gebouwen.
  • Antischimmelbehandeling toepassen op het gezonde hout en metselwerk.
  • Vervangen van aangetast hout. Behandel deze eerst met een hout sealer!

Huiszwam voorkomen

Het is natuurlijk het beste om problemen met deze zwam in huis te voorkomen. Belangrijk is dan ook om een atmosfeer te creëren waarin de huiszwam geen kans krijgt om zich te ontwikkelen.
In combinatie met een gezonde vochthuishouding kun je hout ook (preventief) beschermen tegen de huiszwam. Dit kan met een hout sealer.